نمرات فرد شعبه 2 خواهران شریعتی

 

Karami

PI4

Samin

Pass

Zahra

Pass

Mahsima

Pass

Reyhaneh

Pass

Sahar

Pass

Karami

TI2

Nastaran

PWM

Sara

Pass

Nazanin

Pass

Mobina

PWM

Ayda

PWM

Fatemeh

PWM

 

 

mansourzadeStudent’s Name

pass

forugh

pwm

fahimeh

Pwm

farinaz

Passed

Narges

A-F

afsaneh

Passed

fatemeh

Pwm

Farnaz

Pwm

Zohreh

Passed

mehrnaz

Passed

Athar

Passed

 

Passed

 

AF

Mohaddaseh

 

 

AF

     UI4      Keighobadi     16 - 18

Student’s Name

Status

Azar

Passed

Narges

Passed

Sara

Pwm

Farnaz

Pwm

Mehrnaz

 

Zohreh

 

Fatemeh

Conditional

Forugh

Conditional

Farinaz

Pwm

     I3      Keighobadi     18 – 20

Student’s Name

Status

Nasim

Passed

Mania

 

Sepideh

Pwm

Pegah

Passed

Firuzeh

Passed

Vaneh

 

Somayeh

Passed

mansourzade ui3

Status

Student’s Name

pass

forugh

pwm

fahimeh

Pwm

farinaz

Passed

Narges

A-F

afsaneh

Passed

fatemeh

Pwm

Farnaz

Pwm

Zohreh

Passed

mehrnaz

Passed

Athar

Passed

 

Passed

 

AF

Mohaddaseh

 

 

AF

Afsaneh

MANSOURZADE UI2

Status

Student’s Name

A-F

FATEMEH

Passed

MASOOMEH

Passed

SHEKUFE

PASSED

AKRAM

Pwm

ZAHRA

Pwm

MEHRNOOSH

Passed

MONA

 
 
 
 

MANSOURZADE

I2

PWM

MANIA &REYHANEH&FATTANE

PASSED

PARISA

Passed

NASIM

Passed

SAHAR

PASSED

PEGAH

PASSED

FARIDEH

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

karami

I1

Mania

Pass

Sahar

Pass

Pegah

Pass

Fataneh

Pass

Golnoosh

Pass

Parisa

Pass

 

     I5      Keighobadi     8 – 10

Status

Student’s Name

Pwm

Mehrnush

Pwm

Shokufeh

Passed

Akram

Pwm

Setareh

Passed

Fatemeh

Passed

Jamileh

Pwm

Masumeh

Pwm

Zahra

     I1      Keighobadi     10:15 – 12:15

Status

Student’s Name

A-F

Effat

Pwm

Neda

Passed

Sara

Passed

Dena

Passed

Nushin

Passed

Somayeh

Pwm

Aniseh

Conditional

Bahareh

Passed

Nasim

PI3

 

پگاه

PWM

سحر

PWM

مانیا

PWM

صنم

PASS

فتانه

PWM

آصفه

PASS

 

 

PI1

باباجانی

PASS

مهشید امینی

PASS

فرزانه بصیری

FAIL

لیلا حقیقت

PASS

مینو

PASS

مهشید سقازاده

PASS

لیلا سلیمانی

PASS

مریم شمسی پور

PASS

رویا علیخانی

PASS

مریم مولازاده

PASS

کیمیا نعمت الهی

 

I5

منصورزاده

 

اذر

pwm

 

شیدا

pwm

 

نرگس

Pwm

 

منا

Pwm

 

فاطمه جلیلی

Pwm

 

فاطمه صالحی

Pwm

 

فرناز

Pwm

 

زینب

Pwm

 

اطهر

Pwm

 

فروغ

Pwm

 

فهیمه

Pwm

 

محدثه

Pwm

 

افسانه

Pwm

 

گیلدا

pass

 

مرضیه

pass

 

طناز

pass

 

سمیه

pass

 

انت

pwm

 

 

 

 

 

E4

MANSOURZADEH

 KIMIA MEHRAEEN

 PWM

 LEYLA

 FAIL

 MINOO

 PASS

 MALIHE

 FAIL

 AKRAM

 PASS

 ROYA

 PASS

 KIMIA N

 PWM 

 BAHAREH

 PASS

 

 PI4

MANSOURZADEH 

 

 

 NARGES

PWM 

 AZAM

COND 

 HAJAR

PASS 

 MINA

COND 

 SOROOR

 PASS

REZVAN 

FAIL 

MAHNAZ

PASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I3      8-10       Jadidi

Shekoufeh

Pwm

Akram

Pass

Fatemeh

Pwm

Fakhrosadat

Pass

Jamileh

Pass

  

 

E3      10-12     Jadidi

Najmeh

Pass

Razieh

Pass

Maryam

Pass

Neda

Pass

Shokouh

Pwm

Shima

Pass

Nadia

Pwm

Samaneh

Pass

 

 

Level: I4

Teacher: Zargar          

Time: 6-8

Student No.

Mark

69800029491

P

68800037601

C

61800036421

P

/ 0 نظر / 31 بازدید