کرمی E2 دروازه شیراز

آزادی پور           PASS

احمدی               PASS

اشجع                 PWM

افخمی               PWM

روزبهانی           PWM

شریفی              conditional

علیزاده              PWM

فتحیان               PASS

قنبری           conditional

محمدی              PWM

مختاری             PASS

معزی               PWM

میراحسنی          PWM

نصری              PWM

واعظ                PWM

ویلانی              PWM

یزدی                     PASS

/ 0 نظر / 36 بازدید